Kasuistika pacientů s ITP č. 2

Žena, 62 let, dlouhodobě léčena pro imunitní hypertyreózu, nyní přechod do hypotyreózy s nutností dlouhodobé hormonální substituce. Od roku 2007 je sledovaná pro chronickou ITP.

Dlouhodobě je léčena kortikoidy, medrol 6-8 mg/den. V roce 2009 byla pacientka přeléčena imunomodulační látkou – anti CD-20 protilátkou – Mab Therou (rituximab), v dávkování 375mg/m2, celkově byly podány 4 dávky á 1 týden. Tato léčba přinesla pouze krátkodobý efekt – parciální remisi ITP.

Přes stabilní dávku kortikoidů došlo po recidivě infektu HCD k relapsu ITP s těžkou trombocytopenií a kožními krvácivými projevy. Následně zahájena léčba ITP II. linie – podávání imunosupresivní terapie cyklosporinem. Při kombinované léčbě kortikoid + cyklosporin přetrvává těžká trombocytopenie a dochází ke zvýšení krevního tlaku, proto po 2,5 měsících cyklosporin vysazen. Provedeno přešetření onemocnění, v jehož rámci zjištěna pozitivita dechového testu na infekci Helicobacter pylori.

Vzhledem k této pozitivitě byla indikována eradikace H. pylori – 3kombinací (Amoklsiklav, Klacid, Helicid). Za 14 dní po přeléčení došlo k normalizaci počtu krevních desiček na hodnotu 131×109 /l. Při kontrolním vyšetření za 2 měsíce od přeléčení trojkombinací prokazujeme přetrvávání kompletní remise ITP.

MUDr. Libor Červinek
Interní hematologická klinika, FN Brno