Kasuistika pacientů s ITP

Muž, 67 let, dlouhodobě se léčí s arteriální hypertenzí a vředovou chorobou gastroduodena. Kuřák, bez expozice mutagenním látkám vminulosti.V roce 2000 byla u pacienta diagnostikována imunitní trombocytopenie (ITP).

Pacient byl zpočátku léčen kortikoidy, bez výraznějšího efektu.
Též imunosupresivní terapie cyklosporinem byla bez výraznějšího efektu na počet trombocytů. Vzhledem k těžké trombocytopenii a krvácivým projevům v oblasti gastrointestinálního traktu (u pacienta zjištěno akutní krvácení ze žaludku) byly pacientu podány intravenózní imunoglobuliny (IVIG) vimunosupresivní dávce 2 g/kg s velmi dobrým klinickým efektem – kompletní remisí ITP. Během několika měsíců dochází k recidivě těžké trombocytopenie.

V roce 2002 byl pacient přeléčen nově dostupnou imunomodulační látkou – anti CD-20 protilátkou – Mab Therou (rituximab), v dávkování 375 mg/m2, celkově byly podány 4 dávky á 1 týden. Tato léčba přinesla pouze krátkodobý efekt – parciální remisi ITP. Vzhledem kchronické kortikorezistentní ITP byl pacient indikován k provedení splenektomie, jež proběhla vroce 2003 bez výraznějších komplikací.

Po provedené splenektomii se počet krevních destiček upravil k normě, dokonce byla vysazena imunosupresivní léčba – kompletní remise ITP.

V roce 2008 došlo k recidivě krvácivých projevů v oblasti zažívacího traktu při těžké trombocytopenii. Podání intravenózních imunoglobulinů bylo opět s pouze dočasným léčebným efektem, kombinovaná imunosuprese vedla k elevaci jaterních testů, ale bez vzestupu počtu krevních destiček. Bylo provedeno nové přešetření onemocnění, doplněna trepanobiopsie s nálezem kompatibilním sITP. Vzhledem k dostupnosti nové léčebné metody – podání agonistů trombopoetinového receptoru – bylo 9/2010 zahájeno subkutánní podání romiplostimu.

Během 4 týdnů bylo možno vysadit imunosupresivní léčbu. Pacient je t.č. 13. měsíc na stabilní dávce ug/kg preparátu Nplate (romiplostim).
Počet krevních destiček se pohybuje od 70-90 x109/l. Pacient nemá t.č. žádné významné zdravotní obtíže, chodí pravidelně na gastrofibroskopické vyšetření žaludku, kde je t.č. normální nález.

MUDr. Libor Červinek
Interní hematologická klinika, FN Brno