Kazuistika pacientky s imunitní trombocytopenií léčené rituximabem

U 69leté pacientky byla imunitní trombocytopenie (ITP) diagnostikována v říjnu 2009. Jednalo se o pacientku s řadou komorbidit. V anamnéze z 7/2000 morbus Hodgkin (MC), KS IVB se sekundární AIHA, po 6 cyklech ABVD dosaženo kompletní remise, trvající dosud. Dále v anamnéze diabetes mellitus 2.