Milé pacientky a pacienti, vážení zájemci,

zakrátko uplyne 60 let od legendárního pokusu amerického lékaře Harringtona, který si v touze prokázat autoimunitní původ nedostatku krevních destiček nechal transfundovat krev od své pacientky a během 24 hodin se u něho rozvinulo krvácení shodnotou destiček 0. Naštěstí pro něj a pro všechny ostatní tento pokus přežil, svou zkušenost publikoval, diskuse o existenci jakýchsi protilátek byla ukončena a byla stanovena diagnostická jednotka ITP (imunitní trombocytopenická purpura).
Dnes víme, že ITP je způsobena protilátkami proti různým strukturám krevních destiček, jejich následnou zrychlenou destrukcí a zároveň nedostatečnou odpovědí kostní dřeně, která nedokáže zanikající destičky rychle nahradit.
V diagnostice a léčbě ITP bylo již mnoho vyřešeno, avšak v souvislosti s novými poznatky o vzniku ITP a snovými léčebnými možnostmi vznikají nové otázky, které problematiku ITP neustále oživují. Jde především o spolehlivé stanovení diagnózy bez použití invazivních postupů a zároveň o odlišení jiných onemocnění spojených s nedostatkem destiček. Asi nejsložitějším problémem zůstává léčba těch pacientů, kteří neodpověděli dostatečně na úvodní terapii. Jak postupovat vtěchto případech? Jednoznačná celosvětová doporučení neexistují, navíc i přes veškerá doporučení musí být každý pacient posuzován individuálně. Poslední obsáhlá doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP byla vydána vroce 1996 Americkou hematologickou společností a vroce 2003 společností britskou, ale od té doby byla publikována řada prací zabývajících se novými léčebnými možnostmi. Velmi pravděpodobně budou další mezinárodní doporučení (guidelines) vydána na podzim roku 2009.
Tyto stránky by měly sloužit k tomu, aby se informace, a zejména ty aktuální, z rychle se vyvíjející problematiky ITP dostaly bez prodlení k zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Budeme vždy jen rádi, když kvalitu našich stránek svými připomínkami a podněty zvýšíte, popř. se zúčastníte diskuze.

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA