Medicínský výzkum v posledních letech zaznamenal úspěch i u relativně vzácné diagnózy, jakou je imunitně podmíněná trombocytopenie (ITP)

Farmaceutické firmy Amgen a GlaxoSmithKline vyvinuly léky nového charakteru, označované jako trombopoietinová mimetika. Mechanismus jejich působení je novátorský, odlišný od dosud užívaných imunosupresivních postupů či splenektomie.
Jedná se tedy o dvě látky z řady trombopoetinových mimetik lišící se způsobem podání. Obě látky stimulují tvorbu krevních destiček v kostní dřeni, která je u onemocnění narušená. První z přípravků od firmy Amgen je látka připravená konjugací účinné bílkoviny s protilátkou, která zajišťuje delší biologický poločas. Lék se podává ve formě podkožní injekce jednou týdně. Druhý přípravek, který přináší na náš trh společnost Glaxo-SmithKline je malá molekula nebílkovinné povahy, užívá se denně ve formě tablet – nahradit Druhý přípravek, který vyvinula firma Glaxo-SmithKline…Důvodem změny je, že přípravek na našem trhu v současné době ještě není.
Zvýsledků dosud provedených studií vyplývá, že oba léky jsou vysoce účinné a jejich bezpečnostní profil je příznivý.
Ve Spojených státech jsou již oba léky kdispozici pro léčbu pacientů sITP. Vnašich podmínkách je vprocedurách potřebných k uvolnění nových léků pro léčbu nemocných o něco dále firma Amgen. Jako první bude na počátku roku 2009 na trh uveden Nplate. Očekává se, že Eltrombopag jej vprůběhu příštího roku bude následovat.
Dosud nejsou jednoznačně stanovena indikační kritéria, na jejichž základě bude moci lékař lék předepsat. Léčba bude pravděpodobně určena jednak pro pacienty schronickou formou ITP po splenektomii (odnětí sleziny), u kterých je jiná léčba neúčinná. Předpokládá se však také aplikace léku v případech, kdy je chirurgický zákrok kontraindikován či jej pacient odmítne podstoupit. Lze očekávat omezení v jeho předepisování na několik hematologických center v České republice.
8. 7. 2009
MUDr. Antonín Hluší
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc