Nebezpečná porucha srážlivosti krve: trombocytopenie

Diagnóza trombocytopenie, jakkoliv je nepříjemná, je vždy pro pacienta úlevou. Skončí totiž období dlouhodobých obtěžujících příznaků a projevů, které člověka zneklidňují a rozrušují. S jistotou pak přijde i možnost začít konečně nemoc správně léčit a vyhnout se rizikovým faktorům, případně dalším komplikacím.

Při tomto hematologickém onemocnění dochází k častému spontánnímu krvácení z nosu nebo z dásní. Častý bývá také výsev mnohačetných tečkovitých krvácení do kůže a sliznic, které tím nabývají purpurové barvy, podle níž vzniklo starší pojmenování jednoho typu této nemoci – purpura. Typické je rovněž snadné tvoření modřin, nadměrné menstruační krvácení i mimo obvyklý termín či zdánlivě nevysvětlitelné krvácení v zažívacím traktu. Při úrazu, i drobném, může být velmi obtížné zastavit tekoucí krev.

Příčiny vzniku onemocnění

Při trombocytopenii dochází ke snížení množství krevních destiček (trombocytů), které určují srážlivost krve. Pokud poklesne pod určitou hodnotu, zvyšuje se pravděpodobnost krvácení. To se může ukázat jako velký problém v době těhotenství a při porodu. Nebezpečné krvácení do mozkových plen, do mozku a oční sítnice může mít fatální následky.

Nedostatek krevních trombocytů v krvi vzniká v důsledku jejich malé tvorby, například při útlumu kostní dřeně či při leukemii, nebo jejich zvýšeného zániku, zejména v rámci autoimunitního onemocnění, při němž jsou destičky ničeny vlastními protilátkami. Další příčinou je zvýšené ukládání krevních destiček při hypersplenismu, což je výrazně zvýšená funkce sleziny, například při jejím zvětšení.

Až 80 % z celkového počtu onemocnění je primární, tedy bez souvislosti s jinou příčinou nebo onemocněním, zhruba v polovině případů se jedná o děti do 15 let. Vzniká buď pozvolně a nenápadně, nebo náhle jako akutní stav.

Co může trombocytopenii vyvolat?

Ve 20 % případů je vznik nemoci spojen s některým z mnoha faktorů nebo jinou chorobou. K rozvoji nemoci může přispět užívání některých léků, nádorový proces v těle, jiná onemocnění imunity nebo poruchy funkce sleziny. Způsobit je může rovněž zvýšená ztráta trombocytů z krevního oběhu (konzumpční cytopenie), například při transfuzi nebo při mimotělním oběhu. Vznik trombocytopenie může bohužel rovněž vyvolat také infekce, především virového původu. Může být přechodného charakteru, ale v řadě případů přechází do chronického stavu.

Primární trombocytopenie je autoimunitní onemocnění, při kterém v důsledku přítomnosti protilátek v krvi přežívají trombocyty kratší dobu, než je obvyklé. Záludností onemocnění je, že tato forma někdy nemá žádné varovné příznaky. Diagnostikována bývá víceméně náhodně při preventivní prohlídce nebo předoperačním vyšetření, kdy lékaři provádějí krevní obraz. Někdy však bývá třeba vyšetřit kostní dřeň.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčba se odvíjí od toho, o jaký typ trombocytopenie jde a také jaké jsou hodnoty krevních destiček. Může se jednat o prosté sledování a pravidelné kontroly, farmakologickou léčbu nebo v některých případech až o chirurgické odstranění sleziny. Tuto tzv. splenektomii podstoupil ve 14 letech český premiér Andrej Babiš právě kvůli trombocytopenii.

Pokrok v medicíně přinesl do léčby tohoto onemocnění nové možnosti. Terapie se zahajuje až na výjimky při krvácení a/nebo hodnotě trombocytů pod 20–30 × 109/l. Stále zůstávají první volbou terapie kortikosteroidy a do žíly podávané imunoglobuliny. Pokud vlivem krvácení dojde k poklesu červených krvinek a chudokrevnosti, jsou potřebné i transfuze trombocytů. Další léčebnou modalitou jsou přípravky moderní biologické léčby. Stále větší důraz je kladen na individuální posouzení každého pacienta, pečlivé zvážení indikace zahájení léčby a volby léčebného postupu, při posouzení benefitů a rizik konkrétní terapie a z toho vyplývající kvality života pacienta.

trombo