TPO mimetika (Nplate a Revolade), nové léky v terapii imunitní trombocytopenie (ITP)

„pro koho, jak a s jakým výsledkem“

TPO mimetika neboli mimetika trombopoetinového receptoru jsou nové léky používáné v terapii imunitní trombocytopenie. Jejich použití vychází ze zjištění, že u ITP se kromě zvýšené destrukce krevních destiček uplatňuje také jejich suboptimální produkce. Tyto léky napodobují efekt trombopoetinu (růstového a stimulačního faktoru krevních destiček), čímž vedou ke zvýšenému vyzrávání destičkových prekurzorů, zvýšené tvorbě destiček v kostní dřeni a stimulují jejich vyplavování do periferní krve.

MUDr. Eva Konířová
Klinika hematologie VFN a 1. LF UK
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

TPO mimetika neboli mimetika trombopoetinového receptoru jsou nové léky používáné v terapii imunitní trombocytopenie. Jejich použití vychází ze zjištění, že u ITP se kromě zvýšené destrukce krevních destiček uplatňuje také jejich suboptimální produkce. Tyto léky napodobují efekt trombopoetinu (růstového a stimulačního faktoru krevních destiček), čímž vedou ke zvýšenému vyzrávání destičkových prekurzorů, zvýšené tvorbě destiček v kostní dřeni a stimulují jejich vyplavování do periferní krve.

Tato skupina léků je určená zejména pro pacienty s chronickou (tj. více než 12 měsíců trvající) ITP, u kterých selhala splenektomie (operační odstranění sleziny) a nereagují na jiné způsoby léčby, nebo u kterých je splenektomie kontraindikována. V určitých případech lze tyto léky použít i v jiných indikacích, např. jako přípravu ke splenektomii či jinému operačnímu výkonu. V rámci klinických studií se zkouší také použití TPO mimetik v časnějších fázích ITP. Vždy však patří terapie TPO mimetiky do rukou lékaře hematologa, který má zkušenosti s touto léčbou.

Přibližně od roku 2009 máme k dispozici přípravek Nplate v injekční formě, o něco později přišel na český trh také přípravek Revolade užívaný ve formě tablet. S oběma léky byly velmi dobré zkušenosti z klinických studií, které se následně potvrdily také v klinické praxi, efektivnost u pacientů s ITP je velmi vysoká.

Nplate (romiplostim) je ve formě podkožních injekcí a aplikuje se jedenkrát týdně. Po nastavení a stabilizaci dávky je, dle preference pacienta, možno docházet dále na dané pracoviště k aplikaci jedenkrát týdně, nebo přejít na aplikaci injekcí v domácí péči (ať už samotným pacientem, vyškolenou „spřízněnou osobou“, případně využít pomoci aplikačních sestřiček).

Revolade (eltrombopag) je ve formě tablet, které se užívají jednou denně. Stejně jako u Nplate jsou v úvodu nutné kontroly jedenkrát týdně k nastavení a stabilizaci dávky. U Revolade je také důležité dodržovat režim užívání vzhledem k možným interakcím při vstřebávání s jinými léky či stravou. Lék je třeba brát 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle a 4 hodiny před a po užití nejíst a nepít mléčné výrobky, přípravky obsahující vápník, železo, hořčík, hliník, selen, zinek a antacida.

Závěrem lze říci, že TPO mimetika představují vysoce efektivní možnost léčby, a to zejména pro pacienty s ITP refrakterní na ostatní léčebné modality.