TROMBOCYTOPENIE

Edukační stránky pro pacienty a lékaře

PRO PACIENTY

Pacienti si zde mohou vyhledat odpovědi např. na tyto otázky:

Víte, jaký je normální poměr krevních destiček v krvi a kdy by již mohlo jít o onemocnění krve?

Můžete onemocnět trombocytopenií (ITP = idiopatická trombocytopenická purpura) i vy?

Mohou trombocytopenií onemocnět i děti?

Je trombocytopenie (ITP) léčitelná?

PRO LÉKAŘE

Lékaři zde naleznou edukační texty svých kolegů odborníků.

Tato část stránek obsahuje informace, které jsou určeny pouze zdravotníkům nikoli laické veřejnosti.

 

Před vstupem do této části je nutné potvrdit, že patříte mezi odbornou veřejnost.