Sekce Pro lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí pacienti,

zanedlouho uplyne 70 let od legendárního pokusu amerického lékaře Harringtona, který sobě a několika dalším dobrovolníkům transfundoval plazmu od pacientky s nedostatkem krevních destiček. Během 24 hodin se u nich tehdy rozvinula trombocytopenie nebo krvácení a Harrington tím dokázal autoimunitní původ tohoto typu nedostatku trombocytů. Naštěstí pro něj a pro všechny ostatní se pokus obešel bez trvalých následků, svou zkušenost publikoval, diskuze o existenci jakýchsi protilátek mohla být ukončena a byla stanovena diagnostická jednotka imunitní trombocytopenie (ITP).
Dnes víme, že ITP je způsobena protilátkami proti různým strukturám krevních destiček, jejich následnou zrychlenou destrukcí a zároveň nedostatečnou odpovědí kostní dřeně, která zanikající destičky nedokáže rychle nahradit.

V diagnostice a léčbě ITP bylo již mnoho vyřešeno, avšak v souvislosti s novými poznatky o vzniku ITP a s novými léčebnými možnostmi se vynořují otázky, které problematiku ITP neustále oživují. Jde především o spolehlivé stanovení diagnózy bez použití invazivních postupů a zároveň o odlišení jiných onemocnění spojených s nedostatkem krevních destiček. Asi nejsložitějším problémem zůstává léčba těch pacientů, kteří neodpověděli dostatečně na úvodní terapii nebo u nichž se onemocnění objevuje opakovaně (chronická ITP). V případě dospělých jde o většinu pacientů. Jak postupovat v těchto případech? Každý pacient musí být posuzován individuálně s ohledem na očekávaný prospěch a nežádoucí účinky léčby. Na rozdíl od doby, kdy byla vydána poslední obsáhlá doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP (Doporučení mezinárodní pracovní skupiny pro ITP 2010, Doporučení Americké hematologické společnosti 2011), se dnes můžeme opřít o více údajů z relevantních klinických studií a pro pacienty lépe navrhnout optimální léčbu.

Tyto stránky by měly sloužit k tomu, aby se informace, zejména ty aktuální, z rychle se rozvíjející oblasti ITP dostaly bez prodlení k zájemcům z řad odborné veřejnosti i k pacientům. Budeme rádi, když kvalitu našich stránek zvýšíte svými připomínkami a podněty.

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Dokumenty pro pacienty ke stažení

Doporučení a guidelines

Gaucher_Trombo

Více informací najdete v přiloženém souboru.

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat