ITP u dětí – nejčastější otázky

Je u dítěte s ITP nutná hospitalizace?

Dítě s ITP většinou hospitalizaci nepotřebuje, s výjimkou dětí se závažným slizničním krvácením. Všechna diagnostická vyšetření a léčebná rozhodnutí se dají udělat ambulantně.

Jaká je bezpečná hodnota destiček?

Hodnota destiček sama o sobě není indikátorem rizika krvácení, míra krvácení závisí i na jiných faktorech (propustnost kapilár, srážlivost krve, imunitní stav). Obecně lze za „bezpečnou“ hranici pro spontánní krvácení považovat hodnotu trombo 30 x 109/l, ale hodnoty destiček je třeba posuzovat velmi individuálně, v korelaci s klinickým obrazem a trendy.

Jaké jsou projevy intrakraniálního krvácení?

Prvním klinickým projevem je bolest hlavy a další projevy nitrolební hypertenze (zvracení, poruchy visu, poruchy vědomí, křeče) s nálezem krvácení na očním pozadí a neurologickými příznaky.

Jak lze předejít intrakraniálnímu krvácení, jaké jsou rizikové faktory?

Rizikovými faktory je hodnota trombocytů pod 20 x 109/l, podání přípravků s kyselinou acetylosalicylovou a úraz hlavy. Větší riziko je u dětí s výraznými projevy slizničního krvácení. Může vzniknout v každém věku a v jakémkoliv časovém intervalu od diagnózy.

Pokud při snižování kortikoidů klesá hodnota destiček, je třeba zvýšit dávku?

U některých dětí destičky po snížení dávky léků nebo jejich vysazení klesají, nebo je jejich vzestup velmi pomalý, to nevylučuje pozdní odpověď nebo spontánní rekonstituci po vysazení kortikoidů. Vzhledem k významným vedlejším účinkům bychom neměli podávat kortikoidy déle než 6 týdnů.

Může být ITP vyvolána očkováním? Jak postupovat s očkováním po akutní ITP?

Očkování může být vyvolávajícím faktorem ITP. Po odeznění a taky akutní ITP doporučujeme očkování podle kalendáře v odstupu minimálně 3 měsíců po vysazení kortikoidů/ imunoglobulinů a za zvýšené dispenzarizace.

Může akutní ITP relabovat?

Riziko relapsu ITP není vysoké, ale existuje. Vyvolávající příčinou může být opět virové onemocnění nebo očkování. V takové situaci by dítě opět mělo navštívit odbornou ambulanci.

Může se ITP vyskytnout i u kojence?

ITP v kojeneckém věku je vzácná, ale existuje. V časném kojeneckém věku (do 3 měsíců) je nutné vyloučit aloimunní trombocytopenii. Klinické projevy jsou obdobné jako u větších dětí, prvním projevem je často petechiální výsev. Riziko intrakraniálního krvácení je menší.

Co je to splenektomie a kdy se provádí?

Splenektomie je operační odnětí sleziny. Výkon je prováděn v celkové anestézii a vyžaduje přibližně týdenní hospitalizaci. Tato operace je vyhrazena pro pacienty schronickou ITP a s hodnotami trombocytů dlouhodobě pod 10 – 20 x 109/l a krvácivými projevy, u kterých byly vyčerpány ostatní léčebné možnosti.

Kontakt

2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské hematologie a onkologie
V úvalu 84
Praha 5 – Motol
150 06
www.kdho.fnmotol.cz

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat