Nejčastější otázky kladené pacienty o imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpuře (ITP)

Proč se vytvářejí protilátky proti vlastním destičkám?

Spouštěcím mechanismem může být proběhlá infekce (bakteriální, virová), díky níž je imunitní systém nakonec pozměněn tak, že v určitém směru je jeho reakce abnormální, jako například tvorba protilátek proti vlastním strukturám. V řadě případů však příčinu nenalezneme.

Je možné této chorobě předcházet?

Není znám žádný způsob prevence.

Je ITP zhoubné onemocnění?

Primární imunitní trombocytopenická purpura (ITP) není zhoubné onemocnění. Tzv. sekundární imunitní trombocytopenická purpura může doprovázet zhoubné nebo širší zánětlivé onemocnění, jde však o vzácnou situaci.

Jaká nebezpečí pro mě vyplývají z této diagnózy?

Krvácení.

Kolik destiček je třeba, aby toto nebezpečí nehrozilo?

Pokud mají zbývající destičky normální funkci a nejsou přítomny jiné faktory zvyšující riziko krvácení (dvanáctníkový nebo žaludeční vřed, nekontrolovaný vysoký krevní tlak, užívání léků snižujících funkci destiček apod.) a není v plánu chirurgický nebo jiný invazivní výkon, je riziko krvácení minimální při hodnotách destiček 30×109/l a více.

Může ITP sama odeznít?

Ano, jedná se zejména o akutní ITP, častá je u dětí. U dospělých je častější ITP chronická, ale i zde jsou případy spontánního vyhasnutí aktivity choroby.

Je nutné ITP vždy léčit?

Ne, pokud nehrozí krvácení, není nutné zahajovat terapii (viz OT 5).

Jaká je nejobvyklejší počáteční léčba ITP?

Nejobvyklejší léčba jsou kortikosteroidy (Prednison, Medrol, Dexametason, Solumedrol apod.), pokud nejsou přítomny tzv. kontraindikace k podání těchto látek. Mohou být podány ve formě tablet nebo infuzí. V případě život ohrožujícího krvácení jsou aplikovány imunoglobuliny podané do žíly, ty zajistí u velké většiny pacientů rychlý vzestup počtu destiček s délkou trvání zhruba 2 týdny.

Pokud je počáteční léčba neúspěšná, je nutné vždy provést odebrání sleziny a jaký má tento výkon účinek?

Odebrání sleziny (splenektomie) bylo donedávna standardem léčby ITP po selhání léčby počáteční (viz OT 8). Výhodou tohoto výkonu je zhruba u 2/3 pacientů dlouhodobá, resp. trvalá odpověď, takže počet destiček je buďto normální nebo takový, že není nutná žádná další léčba ITP. Nevýhod toho výkonu je několik: jde o ne příliš banální chirurgický výkon s nutností celkové anestézie (narkózy), který má vážná rizika v řádech procent. Dlouhodobě je určité riziko vážné až život ohrožující infekce pneumokokové, homofilové nebo meningokokové. Toto riziko je do určité míry sníženo vakcinací, která by měla proběhnout před splenektomií.
Z výše uvedených důvodů má jistě splenektomie místo v léčbě ITP, v posledních letech je však tendence odložit tento výkon až do doby, kdy je jasné, že jinými způsoby nebude možno onemocnění zvládat.

Je ITP dědičná?

Dědičnost zatím prokázána nebyla.

Dokumenty pro pacienty ke stažení

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat