Bylo vám diagnostikováno onemocnění zvané ITP?

Co je to imunitní trombocytopenie (ITP)?

Jde o autoimunitní onemocnění, kdy tělo začne vytvářet protilátky, které jsou namířeny proti vlastním orgánům. V tomto případě jsou jejich cílem krevní destičky (trombocyty). Váš imunitní systém je považuje za cizí objekt a destruuje je; místem jejich zániku je především slezina, v některých případech i játra. Dochází rovněž k útlumu tvorby zárodečných buněk pro krevní destičky (megakaryocytů) v kostní dřeni. Byla také prokázána nepřiměřeně snížená hladina růstového faktoru pro tvorbu zárodečných buněk – trombopoetinu.

Co jsou krevní destičky (trombocyty)?

Jde o relativně malé, bezjaderné částice nepravidelného tvaru, které se uvolňují ze zárodečných buněk v kostní dřeni a putují ve vašem krevním řečišti. Jejich funkcí je spolu se stěnou cévní a řadou faktorů krevního srážení zajistit schopnost srážení krve. Nedostatečný počet krevních destiček má za následek spontánní krvácení nebo tvorbu modřin.

Co znamená „normální“ počet krevních destiček?

Normální počet se pohybuje v rozmezí od 150 000 do 400 000 na μl krve. O sníženém počtu destiček – trombocytopenii – hovoříme při počtu sníženém pod 100 000, příčina je různá, ale může se jednat o ITP.

Lidé s počtem krevních destiček pod 10 000 trpí závažnou formou ITP, která může ohrozit jejich život. Pro mnoho pacientů je počet 30 000 a více dostatečný k prevenci katastrofálního krvácení a nevyžaduje ani léčbu. Riziko krvácení stoupá s věkem a závisí na jiných onemocněních, například hypertenzi či užívání léků, např. protisrážlivých preparátů. Bezpečný počet krevních destiček je založen na více faktorech a jeho stanovení vyplyne na základě rozhodnutí vašeho ošetřujícího lékaře – odborníka na léčbu ITP (hematologa).

Co je příčinou ITP?

Konkrétní příčina není běžně známá. Někdy onemocnění propukne po prodělané virové či bakteriální infekci, po očkování, po vystavení toxinům či lékům, např. hormonální antikoncepci, nebo ve spojení s jinými onemocněními, jakými mohou být např. lupus erythematodes, HIV, hepatitis B, C. Je důležité, abyste si vzpomněli, co se přihodilo ve vašem životě, než se u vás projevily příznaky vyplývající z nízkého počtu krevních destiček. Taková informace je užitečná pro stanovení diagnózy i léčby nízkého počtu vašich krevních destiček.

Existuje primární onemocnění?

Někteří pacienti mohou mít tzv. sekundární ITP. To znamená, že ITP vznikne v důsledku jiného (primárního) onemocnění. Předcházet jí mohou např. myelodysplastický syndrom, sytémový lupus erythematodes (systémové onemocnění pojiva), onemocnění štítné žlázy, těhotenství a jiné.

Jak se ITP projevuje?

Příznaky jsou různé u každého pacienta. U většiny nemocných s ITP se spontánně objevují modřiny. Někteří trpí tzv. petechiemi – drobnými červenými tečkami na kůži způsobenými poškozením cévní stěny. Rovněž bývá častější krvácení z nosu a některé ženy mohou mít silnější menstruační krvácení. Opravdu velmi nízký počet krevních destiček se může projevovat až krevními puchýři na vnitřní (slizniční) straně tváří, přítomností krve v moči či stolici.
Obecně lze říci, že hrozba krvácivých příznaků roste se snižujícím se počtem krevních destiček.

Jak je ITP diagnostikována?

Diagnóza ITP se stanovuje na základě vyloučení ostatních možných příčin. Nenajde-li lékař, na základě mnoha různých vyšetření, jinou příčinu trombocytopenie, teprve poté může konstatovat diagnózu: imunitní trombocytopenie (ITP). Neexistuje žádné přesné a defi nitivní vyšetření či test pro diagnózu ITP, bývá stanovena až po vyloučení jiné příčiny snížení počtu
krevních destiček.

Vyšetření vzorku kostní dřeně – proč se provádí

Krevní destičky jsou produkovány právě kostní dření. Ze vzorku kostní dřeně lze detekovat adekvátní tvorbu destiček a rovněž jiné příčiny bránící jejich produkci. Odběr se provádí z lopaty kosti pánevní či prsní záhy po aplikaci znecitlivující látky, kdy se jehla zavádí přes kost do její dřeně, část je nasáta a poté vyšetřena. Bolest během takového vyšetření je pacienty vnímána různě – od žádné či mírné bolesti až po významnou. U ITP toto vyšetření není vždy nutné.

Je možné ITP vyléčit?

I když neexistuje žádná absolutní léčba ITP, u mnoha pacientů lze léčbou dosáhnout zvýšení množství krevních destiček a udržení jejich bezpečného počtu zabraňujícímu krvácení. Není nutné docílit zcela normálního počtu krevních destiček. Někdy je složité najít pro konkrétního pacienta tu správnou léčbu, která by fungovala bez nežádoucích projevů. Někteří pacienti hlásí zlepšení poté, co upravili stravu nebo životní styl, zbavili se stresu. Zejména u dětí může dojít ke spontánnímu uzdravení. Léčebnou snahou je pacienta dovést do stavu remise (úzdravy) – uspokojivého počtu krevních destiček, bez krvácivých projevů. ITP se rovněž může opakovat, relabovat, a vyžaduje tedy zahájení terapie 1. či další linie léčby, pokud se opět přihlásí. V současné době nelze předpovědět, jak se bude vaše nemoc vyvíjet.

Jaké jsou léčebné možnosti?

Pro léčbu ITP existuje více léčebných možností. Tyto léčebné modality mají různá rizika, přínosy a některé jsou velmi toxické. Je důležité pochopit poměr úspěšnosti léčby a potenciálních vedlejších účinků.