Aktuálně

pacientTrombocytopenie: léčba založená na důkazech

Laické pojmenování této nemoci – purpura – má stejně jako její dřívější název imunitní trombocytopenická purpura stejný základ: purpurovou barvu krve. Ta se v podobě drobných skvrnek vylévá pod kůži i na sliznicích a často dochází i k otevřenému krvácení.

lekarNebezpečná porucha srážlivosti krve: trombocytopenie

Diagnóza trombocytopenie, jakkoliv je nepříjemná, je vždy pro pacienta úlevou. Skončí totiž období dlouhodobých obtěžujících příznaků a projevů, které člověka zneklidňují a rozrušují. S jistotou pak přijde i možnost začít konečně nemoc správně léčit a vyhnout se rizikovým faktorům, případně dalším komplikacím.

pacientJaké je riziko krvácení u pacientů s imunitní trombocytopenií?

Imunitní trombocytopenie (dále jen „ITP“) je méně časté autoimunitní onemocnění, které je definováno zejména tím, že počet krevních destiček klesá pod 100 × 109/l (norma je 150–400 × 109/l) a že se jedná o izolovanou poruchu v krevním obraze, tedy že bílé krvinky (leukocyty) a červené krvinky (erytrocyty a hemoglobin v nich) mají normální počty.

lekarNový ale řešitelný problém: imunitní trombocytopenie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Pro vznik autoimunitních onemocnění je stále uznávaná koncepce vnitřních a zevních faktorů. Z faktorů vnitřních jsou to zejména vrozené dispozice, které jsou u některých onemocnění dokazatelné například vazbou na určité haplotypy systému HLA.

pacientLéčba imunitní trombocytopenie (ITP)

Hematologové mají k dispozici několik různých modalit současně, které mohou zvýšit úspěch léčby: kortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid, cyklosporin, danazol, gamaglobulin, mykofenolát mofetil, rituximab, splenektomii, vinka alkaloidy, TPO mimetika (léčba dostupná pouze v centrech vysoce specializované hematologické péče).

Dokumenty pro pacienty ke stažení

Chcete vědět, co je nového v léčbě ITP?

Nechte si posílat novinky e-mailem

lekarBylo vám diagnostikováno onemocnění zvané?

Co je to imunitní trombocytopenie (ITP)? Jde o autoimunitní onemocnění, kdy tělo začne vytvářet protilátky, které jsou namířeny proti vlastním orgánům. V tomto případě jsou jejich cílem krevní destičky (trombocyty). Váš imunitní systém je považuje za cizí objekt a destruuje je; místem jejich zániku je především slezina, v některých případech i játra. Dochází rovněž k útlumu tvorby…

pacientTPO mimetika (Nplate a Revolade), nové léky v terapii imunitní trombocytopenie (ITP)

TPO mimetika neboli mimetika trombopoetinového receptoru jsou nové léky používáné v terapii imunitní trombocytopenie. Jejich použití vychází ze zjištění, že u ITP se kromě zvýšené destrukce krevních destiček uplatňuje také jejich suboptimální produkce. Tyto léky napodobují efekt trombopoetinu (růstového a stimulačního faktoru krevních destiček), čímž vedou ke zvýšenému vyzrávání destičkových prekurzorů, zvýšené tvorbě destiček v kostní dřeni a stimulují jejich vyplavování do periferní krve.

lekarOčkování dětí s ITP, které podstoupí, nebo podstoupily, splenektomii

V dětském věku je splenektomie považována za poslední alternativu léčby ITP. Přistupuje se k ní v případě, že ostatní možnosti léčby selhaly a pacient má výrazné krvácivé projevy, které snižují kvalitu jeho života.
Slezina je důležitý orgán, který funguje jako filtr odstraňující nejen staré a poškozené krevní buňky, ale také v těle cirkulující mikroorganismy. Tato její funkce je významná zejména při odstraňování opouzdřených patogenů, mezi něž patří pneumokok, meningokok a haemophilus.

pacientHelicobacter pylori u dětských pacientů s chronickou ITP

Helicobacter pylori je bakterie, která kolonizuje sliznici žaludku a dvanácterníku. V České republice se vyskytuje asi u 30-55 % obyvatel. U dětí se však objevuje méně často než u dospělých. Dlouhodobá infekce bakterií Helicobacter pylori může vést k zánětu žaludku a následnému poškození žaludeční sliznice a ke vzniku žaludečních či dvanácterníkových vředů.

lekarITP v těhotenství

Pokles počtu krevních destiček v průběhu těhotenství lze pozorovat poměrně často (u 7-12 % žen), ale v drtivé většině případů se jedná jen o nezávažné změny při tzv. gestační trombocytopenii. Důležitým úkolem pro hematologa a gynekologa je odlišit vzácnější stavy, které mohou vést k ohrožení matky a plodu.

pacientKortikosteroidy v léčbě imunitní trombocytopenie

Imunitní trombocytopenie (ITP) je získané, imunologicky podmíněné onemocnění charakterizovanéizolovaným poklesem počtu krevních destiček.

lekarMožnosti prevence infekčních komplikací po splenektomii

Slezina je orgán, který v organismu plní důležitou úlohu v zajištění obranyschopnosti, zvláště proti bakteriálním infekcím. V dospělosti není ale pro život nezbytná. Chirurgické odnětí sleziny (splenektomie) se provádí nejčastěji v důsledku traumat, v rámci léčby hematologických onemocnění, při přítomnosti nádorového onemocnění či jakou součást větších chirurgických výkonů.

pacientSplenektomie v terapii ITP

Slezina hraje vpatogenezi ITP zásadní roli, je hlavním místem produkce protilátek a destrukce opsonizovaných destiček. Splenektomie představuje jeden zmožných terapeutických přístupů ve 2. linii terapie, tedy po selhání 1. linie.

lekarNové postupy v léčbě chronické ITP u dětí

Imunitní trombocytopenií ročně onemocní vČR asi 4-5 dětí ze 100000. Přibližně 10 % dětí ztohoto počtu má trvalé snížení krevních destiček pod hranici 100000/ul i po 12 měsících od původní diagnózy. Vtéto fázi chorobu nazýváme chronickou imunitní trombocytopenií (CHITP).

pacientPříčiny trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v průběhu těhotenství je poměrně častým nálezem. Setkáváme se s ní u 8-10 % těhotných. Lehká forma trombocytopenie je častá v průběhu třetího trimestru a v termínu porodu.

lekarMoje nemoc začala modřinou, nakonec jsem přišla o slezinu

Příběh pacientky s onemocněním trombocytopenie.

pacientBrožura pro pacienty a jejich blízké

Brožura s názvem Imunitní trombocytopenie (ITP) je informačním materiálem pro pacienty a jejich blízké.

lekarImunitní trombocytopenická purpura (ITP) u dospělých

Normální počet krevních destiček u dospělého je 150-300×109/l, trombocytopenie znamená pokles krevních destiček pod 150×109/l.

pacientModerní léky pro pacienty s imunitní trombocytopenií budou brzy k dispozici i v České republice

Medicínský výzkum v posledních letech zaznamenal úspěch i u relativně vzácné diagnózy, jakou je imunitně podmíněná trombocytopenie (ITP). Farmaceutické firmy Amgen a GlaxoSmithKline vyvinuly léky nového charakteru, označované jako trombopoietinová mimetika. Mechanismus jejich působení je novátorský, odlišný od dosud užívaných imunosupresivních postupů či splenektomie.

lekarMilé pacientky a pacienti, vážení zájemci,

zakrátko uplyne 60 let od legendárního pokusu amerického lékaře Harringtona, který si v touze prokázat autoimunitní původ nedostatku krevních destiček nechal transfundovat krev od své pacientky a během 24 hodin se u něho rozvinulo krvácení shodnotou destiček 0. Naštěstí pro něj a pro všechny ostatní tento pokus přežil, svou zkušenost publikoval, diskuse o existenci jakýchsi protilátek byla ukončena a byla stanovena diagnostická jednotka ITP (imunitní trombocytopenická purpura).

pacientTrombocytopenie – úvod

Trombocytopenie je medicínský pojem používaný pro snížení počtu krevních destiček v krvi. Trombocyty (krevní destičky) jsou bezjaderné krevní buňky, které tvoří jeden z pilířů krevní srážlivosti.
Při krvácení, které je způsobeno porušením cévní stěny (při poranění nebo i samovolně při jiných onemocněních), dochází k aktivaci systému krevního srážení, jehož úkolem je vytvoření pevné krevní sraženiny v místě porušené cévy. Krevní destičky se tohoto děje účastní vytvořením tzv. primární krevní zátky. Ta vzniká přilnutím krevních destiček k cévnímu povrchu v místě poranění, dále pokračuje shlukováním dalších krevních destiček ksobě až k vytvoření málo pevné sraženiny. Tato primární zátka je potom zpevněna sítí vláken bílkoviny fibrinu, který vznikne po aktivaci druhého pilíře krevního srážení jako produkt na sebe navazujících enzymatických reakcí. Do této sítě jsou zachytávány i další krevní buňky – červené krvinky (erytrocyty).

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat