Sekce Pro lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Uplynulo 60 let od legendárního pokusu amerického lékaře Harringtona, který si v touze prokázat autoimunitní původ nedostatku krevních destiček nechal transfundovat krev od své pacientky a během 24 hodin se u něho rozvinulo krvácení s hodnotou destiček 0. Na štěstí pro něj a pro všechny ostatní tento pokus přežil, svou zkušenost publikoval, diskuse o existenci jakýchsi protilátek byla ukončena a byla stanovena diagnostická jednotka ITP (imunitní trombocytopenická purpura).
Dnes víme, že ITP je způsobena protilátkami proti různým strukturám krevních destiček, jejich následnou zrychlenou destrukcí a zároveň nedostatečnou odpovědí kostní dřeně, která nedokáže zanikající destičky rychle nahradit.

V diagnostice a léčbě ITP bylo již mnoho vyřešeno, a však v souvislosti s novými poznatky o vzniku ITP a s novými léčebnými možnostmi vznikají nové otázky, které problematiku ITP neustále oživují. Jde především o spolehlivé stanovení diagnózy bez použití invazivních postupů a zároveň o odlišení jiných onemocnění spojených s nedostatkem destiček. Asi nejsložitějším problémem zůstává léčba těch pacientů, kteří neodpověděli dostatečně na úvodní terapii. Jak postupovat v těchto případech? Jednoznačná celosvětová doporučení neexistují, navíc i přes veškerá doporučení musí být každý pacient posuzován individuálně. Poslední obsáhlá doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP byla vydána v roce 1996 Americkou hematologickou společností a v roce 2003 společností britskou, ale od té doby byla publikována řada prací zabývajících se novými léčebnými možnostmi.

Tyto stránky by měly sloužit k tomu, aby se informace, a zejména ty aktuální, z rychle se vyvíjející problematiky ITP dostaly bez prodlení k zájemcům z řad odborné veřejnosti. Budeme vždy jen rádi, když kvalitu našich stránek svými připomínkami a podněty zvýšíte.

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Dokumenty pro pacienty ke stažení

Doporučení a guidelines

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat