Vaše příspěvky – Kazuistiky

pacientPoužití agonistů trombopoetinu k umožnění provedení splenektomie u pacientů s refrakterní ITP

prim. MUDr. Lenka Walterová

Imunitní trombocytopenie ‒ v minulých letech nazývána (auto)imunní trombocytopenická purpura (A)ITP) ‒ je onemocnění charakterizované snížením počtu krevních destiček pod 100×109/l při normálních ostatních parametrech krevního obrazu. Jsou přítomny pouze známky zvýšeného obratu trombocytů ‒ tedy velké, mladé trombocyty v nátěrech a zvýšení počtu retikulovaných trombocytů, počítaných novějšími analyzátory.

lekarKazuistika pacientky léčené romiplostimem v rámci přípravy operace štítné žlázy

MUDr. Olga Černá

Tato kazuistika demonstruje možnost krátkodobého podání agonistů TPO receptoru v rámci předoperační přípravy s dlouhodobým stabilním počtem PLT, umožňujícím a zajišťujícím bezpečný průběh operace a i pooperačního období.

Dokumenty pro pacienty ke stažení

Doporučení a guidelines

Gaucher_Trombo

Více informací najdete v přiloženém souboru.

pacientKazuistika pacientky léčené romiplostimem v rámci přípravy operace štítné žlázy

MUDr. Olga Černá

Tato kazuistika demonstruje možnost krátkodobého podání agonistů TPO receptoru v rámci předoperační přípravy s dlouhodobým stabilním počtem PLT, umožňujícím a zajišťujícím bezpečný průběh operace a i pooperačního období.

lekarKazuistika pacienta léčeného romiplostimem, který při této terapii podstoupil kardiochirurg. operaci

MUDr. Olga Černá

Léčba pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií nereagující na I., resp. II. linii léčby je komplikovaná. Z léčebných možností připadá v úvahu splenektomie, která je však indikována většinou u chronické formy trvající minimálně 6 měsíců, podání imunosupresivní terapie, či léčba agonisty TPO.

pacientPoužití romiplostimu k přípravě pacienta s imunitní trombocytopenií k plánované splenektomii

MUDr. Gabriela Vítová
Popis případu použití romiplostimu k přípravě pacienta s chronickou imunitní trombocytopenií k plánované splenektomii. Náhodný záchyt těžké trombocytopenie u zcela asymptomatického pacienta vedl k podání imunosupresivní terapie v 1. a 2. linii, ovšem bez efektu na vzestup počtu trombocytů. Pacient byl indikovaný ke splenektomii. V přípravě k výkonu byl úspěšně použit romiplostim, po jehož podání došlo k normalizaci počtu trombocytů. To umožnilo provést splenektomii bezpečně.

lekarKasuistika pacienta léčeného romiplostimem v rámci přípravy před splenektomií

Soutěž o nejlepší kasuistiku 2012 – 1. místo
MUDr. Libor Červinek

Muž, 67 let, bez komorbidit. Od roku 2004 sledován pro ITP.

pacientNové možnosti léčby chronické imunitní trombocytopenie u dospělých. Naše zkušenosti.

MUDr. Miroslav Čaniga

29letý pacient s diagnózou ITP, stanovenou vúnoru 2002, s rozvinutými výraznými nežádoucími účinky při nepřetržité léčbě kortikosteroidy (iatrogenní Cushingův syndrom, sekundární arteriální hypertenze, osteoporóza, psychóza) byl po vystřídaní několika dalších obvyklých léčebných alternativ léčen romiplostimem.

lekarKasuistika pacientky s chronickou formou ITP

MUDr. Laura Adámková

Imunitní trombocytopenie je autoimunitní onemocnění charakterizované trombocytopenií, s poklesem počtu krevních destiček pod 100×109/l. Pokles počtu krevních destiček je způsoben přítomností protilátek zaměřených proti trombocytům. Dochází k jejich zvýšené destrukci a nedostatečné tvorbě v kostní dřeni.

pacientKasuistika pacientů s ITP č. 2

MUDr. Libor Červinek

Žena, 62 let, dlouhodobě léčena pro imunitní hypertyreózu, nyní přechod do hypotyreózy s nutností dlouhodobé hormonální substituce. Od roku 2007 je sledovaná pro chronickou ITP.

lekarKasuistika pacientů s ITP

MUDr. Libor Červinek

Muž, 67 let, dlouhodobě se léčí s arteriální hypertenzí a vředovou chorobou gastroduodena. Kuřák, bez expozice mutagenním látkám vminulosti. V roce 2000 byla u pacienta diagnostikována imunitní trombocytopenie (ITP).

pacientÚčinek romiplostimu u imunitní trombocytopenie

Soutěž o nejlepší kasuistiku 2. místo
MUDr. Miroslava Schützová

Imunitní trombocytopenie (dříve idiopatická trombocytopenická purpura) je autoimunitní onemocnění, projevující se izolovanou, různě hlubokou trombocytopenií. Základními terapeutickými postupy jsou podání kortikosteroidů, intravenózních imunoglobulinů, splenektomie, další imunosupresivní terapie cyclosporinem A, (vinkaalkaloidy, cyclofosfamidem), imunoterapie rituximabem. Při ztrátě odpovědi na první linii léčby lze v indikovaných případech použít romiplostim. Romiplostim produkují bakterie Escherichia coli pomocí rekombinantní DNA technologie.

lekarChronická ITP rezistentní na terapii u osmileté dívky – může za to lepek?

Soutěž o nejlepší kasuistiku 3. místo
MUDr. Petr Smíšek

Kasuistika popisuje případ dívky s chronickou imunitní trombocytopenií rezistentní na současnou standardně používanou léčbu. Dlouhodobější zlepšení trombocytopenie nastalo až po zahájení léčby romiplostimem. Současně je zvažována možná souvislost ITP s celiakií.

pacientKazuistika pacientky s imunitní trombocytopenií léčené rituximabem

MUDr. Eva Konířová

U 69leté pacientky byla imunitní trombocytopenie (ITP) diagnostikována v říjnu 2009. Jednalo se o pacientku s řadou komorbidit. V anamnéze z 7/2000 morbus Hodgkin (MC), KS IVB se sekundární AIHA, po 6 cyklech ABVD dosaženo kompletní remise, trvající dosud. Dále v anamnéze diabetes mellitus 2. typu (na dietě), arteriální hypertenze, stp TBC lymfadenitidě (1989), chronický lymfedém DK, osteoporóza a monstrózní obezita. Pacientka byla po operaci varixů LDK (1996) komplikované hlubokou žilní trombózou, pro kterou byla dosud na antikoagulační terapii Warfarinem. Z dalších operací byla v anamnéze hysterektomie pro myom (1976), hernioplastika kýly v jizvě (2005) a operační řešení fraktury femuru (2008).

lekarKazuistika pacienta s imunitní trombocytopenickou purpurou

MUDr. Eva Konířová
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

38letý pacient měl diagnostikovanou imunitní trombocytopenickou purpuru (ITP) v listopadu 2008. V předchorobí nebylo zjištěno závažnější onemocnění, pravidelnou medikaci pacient neužíval. Diagnóze ITP předcházela flegmóna levého palce, která byla zaléčena antibiotiky. V době diagnózy byly zjištěny kožní krvácivé projevy s bleeding score 4, v krevním obraze přítomna hluboká izolovaná trombocytopenie 1×109/l. Komplexním vyšetřením vyloučeny sekundární příčiny trombocytopenie. Vyšetření kostní dřeně bylo cytologicky a histologicky ve shodě s diagnózou ITP, bez známek fibrózy. Pomocí průtokové cytometrie byly vyšetřeny protilátky proti trombocytům s negativním výsledkem. Dále prokázána zkrácená doba přežívání autologních trombocytů se zvýšenou periferní orgánovou aktivitou s převahou zániku v játrech.

Centra léčby trombocytopenie (ITP)

Zadejte adresu, ve které se nacházíte a my Vám automaticky najdeme nejbližší centrum léčby trombocytopenie (ITP)

Vložte adresu nebo PSČ a klikněte na Hledat