Splenektomie v terapii ITP

Slezina hraje vpatogenezi ITP zásadní roli, je hlavním místem produkce protilátek a destrukce opsonizovaných destiček. Splenektomie představuje jeden zmožných terapeutických přístupů ve 2. linii terapie, tedy po selhání 1. linie.

Historicky byla splenektomie první efektivní léčbou u ITP. Vposlední době je trendem odložit splenektomii alespoň o 6 měsíců od diagnózy vzhledem kmožnosti dosažení spontánní remise onemocnění.

Odpověď na splenektomii je kolem 80 %, u 66 % je odpověď trvalá bez nutnosti další terapie po dobu minimálně pěti let. Aktuálně nemáme žádný test jasně predikující odpověď na splenektomii.

Nejvíce citlivým prediktorem odpovědi se zdá být test přežívání autologních destiček značených radioaktivním indiem. U pacientů sprokázanou destrukcí ve slezině je odpověď na splenektomii kolem 90 %. Provedení tohoto testu je před splenektomií doporučeno.

Vlastní výkon je možno provést laparotomií nebo laparoskopií, která je vposlední době preferovaným přístupem. Alternativní radiační či embolizační splenektomie jsou využívány zřídka, a není snimi tudíž dostatek zkušeností.

Mezi komplikace splenektomie patří zejména krvácení, infekce a trombotické komplikace, riziko je vyšší u pacientů nad 65 let. Procento udávaných komplikací splenektomie je 12,9 % u laparotomie a 9,6 % u laparoskopie, mortalita 1 % u laparotomie a 0,2 % u laparoskopie.

Jelikož ITP i splenektomie jsou zatíženy rizikem trombembolických komplikací, měli by být pacienti zajištěni pooperačně profylaxí. Stejně tak by, vzhledem kriziku infekcí zejména enkapsulovanými mikroorganismy, měli pacienti před splenektomií podstoupit očkování proti pneumokokům, meningokokům typu C a hemofilům typu B, ideálně nejpozději 2 týdny před výkonem.

Je nutné mít na zřeteli, že u pacientů léčených rituximabem a imunosupresí obecně, může mít očkování nižší účinnost. Pacienti by také měli být každoročně očkování proti chřipce. Různý je přístup kpoužití dlouhodobé antibiotické profylaxe. U každého pacienta po splenektomii by však měla být antibiotická terapie zahájena ihned při výskytu teplot do vyloučení bakteriálního původce infektu.

MUDr. Eva Konířová